Menüü

Haridusprogrammid

Ootame õpilasi osalema Valga Muuseumi haridusprogrammides. Pakume hooajalisi ning jooksvalt tellitavaid haridusprogramme, mis tutvustavad Valgamaa ja Eesti ajalugu ning kultuuripärandit. Pisut väiksemas mahus on valikus loodus-, keskkonna- ning üldhariduslikud programmid. Mitme programmi raames pakume ka käelist tegevust. Grupi suuruseks on maksimaalselt 25 õpilast.

Väga oodatud on kõik ettepanekud uute programmide loomiseks ja hetkel pakutavate täiendamiseks!

Info ja registreerimine: muuseum@valgamuuseum.ee.  

 

HOOAJALISED HARIDUSPROGRAMMID Kevad 2020

Vahva vastlapäev

Kestus: 45 minutit
Sobivus: lasteaialapsed ja 1.-4.klass
Hind: 2€/laps

Räägime vastlapäeva kommetest ja tähendusest. Lapsed saavad teada, mis on lina, kuidas lina kasvatati ja milliseid nippe ja tööriistu kasutades saadi linataimest riie. Iga laps meisterdab pabernuku, kes võistleb pikima vastlaliu võistlusel. 

JOOKSVALT TELLITAVAD HARIDUSPROGRAMMID

Muuseumis on vahva!

Kestus: 45 minutit
Sobivus: lasteaialapsed ja 1.klass
Hind: 2€/laps

Lapsed tutvuvad muuseumiga läbi mängude ja aktiivse tegevuse, osalejad mõistavad kuidas muuseumis kui avalikus ruumis käituda, areneb koostöö- ja kuulamisoskus. Laps kuulab ja mängib kaasa. Tähelepanumängus kontrollitakse saadud uusi teadmisi.


Kuidas elasid lapsed enne ja nüüd?

Kestus: 60 minutit
Sobivus: 1.-9.klass
Hind: 2€/õpilane

Tutvustame laste argiseid tegemisi viimase 120 aasta jooksul: 

  • Laste kohustused ja võimalused taluelu ajastul.
  • Laste hoidmise harjumuste muutumine ajas.
  • Muutused riietuse ja hügieeni valdkonnas.
  • Nõukogude aegsed peretraditsioonid.
  • Laulame ühiselt vanematüübilist hällilaulu.
  • Arutleme gruppides laste ja noorte otsustusvõimaluste üle tänapäeval.

 Foto: ERMfK354_65_2 

Haridusprogramm on loodud näituse Hälli Kiigutaja raames: https://www.youtube.com/watch?v=8s93rC-QfBI

Programm koosneb sissejuhatavast ettekandest, videomaterjalist, muuseumi kogude tutvustusest ja aktiivsest arutelust.

Õpilased saavad ettekujutuse lapsepõlvest, samuti laste rolli ning elu-olu muutumisest 120 aasta jooksul. Ettekande ja arutelude käigus otsivad sarnasusi ja erinevusi oma lapsepõlvega. Saavad avaldada mõtteid taluelu ning nõukogude perioodi kohta, osalevad aktiivses arutelus oma igapäevaelu teemadel. Näide: „Kas lapsed peavad tööd tegema?”. Valikuvariandid „jah”/ „ei”, millele järgneb põhjendus ja arutlus vastaspoolega.                                                                                                                                 
Haridusprogrammi on võimalik tellida koolidel ja lasteaedadel kohale „Valga Muuseum tuleb külla“ raames. Ühe külastusega viime läbi maksimaalselt kolm järjestikust sessiooni erinevatele klassidele.

Hind 450 eurot, millele lisandub transpordikulu.

Koolitajad: Marju Rebane ja Marit Külv.


Ajalooallikad - mis need on?

Kestus: 45 minutit
Sobivus: 5.-6.klass
Hind: 2€/õpilane

Tutvustame erinevaid ajalooallikaid ning muuseumi kui kohta, kus neid säilitatakse. Näitame huvitavamaid eksponaate Valga Muuseumi kogudest. Õpilased osalevad otsimismängus, kus nad peavad muuseumi püsiekspositsioonist üles otsima etteantud museaalid ja vastama lisaküsimustele. Soovi korral viiakse otsimismäng läbi muuseumi raamatukogus, kasutades Eesti muuseumide andmebaasi (MuiS).


Valga kui raudteelinn

Kestus: 45 minutit
Sobivus: 8.-9. klass, gümnaasium
Hind: 2€/õpilane

Anname ülevaate Valga raudtee arengust 19.sajandi lõpus ja 20.sajandi alguses. Haridusprogrammi läbinuna suudab õpilane seostada raudtee arengut üldise majanduse arengu ja ühiskondlike protsessidega.

Haridusprogramm toimub vastavalt tellimusele kas raudteejaama hoones ja selle ümbruses või Valga Muuseumis. Orienteerumismängus saavad õpilased aktiivselt ringi liikuda ja otsida ise vastuseid küsimustele.    


Pangandus ja investeerimine

Kestus: 90 minutit
Sobivus: Gümnaasium
Hind: 2€/õpilane

Panganduse algete teke Valgamaal, Valga „Säde“ pangamaja, raamatupidamise ja investeerimise algtõed. Mängitakse „Cashflow“ lauamängu, mis tutvustab seltskondlikul ja lõbusal viisil põhilisi finantstõdesid. Mängimisele eelneb päevakajaliste investeerimisteemade arutelu (peamiselt kinnisvaraga seoses) ning mängimisele järgneb mängust õppetundide väljatoomine ja seostamine päriseluga.

 

LOODUS- JA KESKKONNAHARIDUSPROGRAMMID

Meie suured ja väikesed naabrid

Kestus: 90 minutit
Sobivus: 2.-3. klass (sobib ka 4. klassile)
Hind: 2€/õpilane

Õpilased saavad teadmisi Valgamaa iseloomulikest loomadest nende elupaikades, samuti liikide omavahelistest suhetest. Õpilased harjutavad vaatlemist ja kirjeldamist muuseumi topiste baasil, teevad paaris- ja rühmatööd.


Helde Valgamaa

Kestus: 90 minutit
Sobivus: 4.-6.klass
Hind: 2€/õpilane

Tutvustame Valgamaa loodusvarasid (veed, mullad, metsad, maavarad, maastikud ja kultuuripärand) ning nende kasutamist inimeste igapäevaelus ja majanduses.*
Programm koosneb sissejuhatavast pildiesitlusest loenguga ja järgnevatest aktiivtegevustest muuseumis.
Õpilased otsivad vastuseid looduse ja inimtegevusega seotud küsimustele, murravad salakoodi, tutvuvad Valgamaa varalaekaga ja tutvustavad siinseid varandusi ka oma kaaslastele.


Valgamaa maastikud

Kestus: 90 minutit
Sobivus: 4.-6.klass
Hind: 2€/õpilane

Tutvustame Valgamaa mitmekülgset pinnamoodi ja maastikke, erinevate piirkondade omapära, iseloomulikke elukooslusi ning vaatamisväärsusi.
Programm koosneb sissejuhatavast pildiesitlusest ja järgnevatest aktiivtegevustest muuseumi looduse- ja ajaloosaalides ning raamatukogus.
Õpilased otsivad vastuseid kodumaakonna kontuurkaardiülesannetele ja osalevad rollimängus piirkonna planeerimise koosolekul.