Menüü

Loovtööd

Loovtööde teemad 2017/2018 õppeaastaks põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele

Valga Muuseum pakub koostöös Kolme Põrsakesega loovtööde läbiviimise võimalust põhikoolide ja gümnaasiumide õpilastele. Muuseum on nii õpilase kui ka õpetaja koostööpartner ja kaasjuhendaja. Toetame ajalooalaste materjalide, teadmiste ja tutvustega. Pakume omalt poolt abi üldteemade lahtimõtestamisel ja põhiteema valimisel. Vajadusel aitame leida ja soetada loovtööks vajalikke vahendeid.

Lisaks väljapakutud teemadele võib meie poole pöörduda ka omapoolsete ettepanekutega. Aitame nõu ja jõuga nii kuidas saame!

Üldteemad

Kirjeldus

Muinaseestlaste tööriistad

Milliseid tööriistu kasutatakse veel tänapäevalgi. Milliseid tööriistu ja milliste tööde puhul saaks uuesti nö „ellu äratada“ ehk tänapäevasesse kasutusse tuua.

Eesti 19.-20. sajandil. Rahvuslik ärkamine. H. Einer. „Säde“ seltsimaja.

Seltsielu areng Valgas/Valgamaal.

Raudteevõrgu areng Eestis 19. sajandil (tööstuslik pööre).

Raudteevõrgu arengu mõju Valga piirkonnale.

Vastavalt hetkel muuseumis olevale näitusele, selle vaatlemine, analüüs, kokkuvõte.

Külastatavuse ja arvamuste küsitlused, tehnika ja materjalide ning arvamuste analüüs, kokkuvõtted.

Euroopa riigid ja rahvad 17.-18. sajandil

 

interaktiivse mängu väljatöötamine

Luule-, kirjandusõhtu korraldamine Valga muuseumis.

Luule kirjutamise konkurss, mis päädib luuleõhtuga/vastuvõtuga muuseumis (avatakse näitus).

Muuseumitund või töötuba muuseumis

Teema kokkuleppel. Ettevalmistus, läbiviimine, analüüs.

Esiisade tööriistad

Koostööna muuseumi ja meistriga. Eeltöö ja kirjalik osa muuseumis/koolis, praktiline koos meistriga õpitoas. Valmib reaalselt kasutatav tööriist või valik tööriistu vastavalt teemale.

Eestlaste muistsed rauakuningad – raud, sepised ning relvad.

Koostööna muuseumi ja sepaga. Eeltöö ja kirjalik osa muuseumis/koolis, praktiline koos sepaga sepikojas.

Muistne käsitöö

Tohust pillid, nõud; lauamäng Hnefatafl, korvi punumine jms.

Põlvkondadevahelised suhted

Saab lahti harutada konkreetsemateks teemadeks. E-vanavanemad vs „traditsioonilised vanavanemad“, nutiajastu mõjutused põlvkondadevahelistes suhetes jms.

Seltsielu tänapäeval ja 100 aastat tagasi

Teater ja seltsielu, „Säde“. Seltsi tegevuse tegelikud ja varjatud eesmärgid.

Investeerimine ja sponsorlus 100 aastat tagasi

Näitena „Säde“ seltsimaja ehituslugu.

"Eesti iseseisvumise eeldused“

Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud ajalooalaste uurimistööde konkurss.

Selle teema raame on võimalik tõmmata vähemalt sajand ettepoole 1918. aastast ja lähiajaloohuvilistel võtta luubi alla aastakümned enne 1991. aastat.

Ajaline distants võimaldab noortel uurijatel tahavaatavalt tuua välja ja uurida võimalikke eeldusi, mis ühel või teisel moel aitasid kaasa Eesti Vabariigi sünnile või taassünnile ning vaadelda neid omamoodi mikrotasandil, näiteks mõne inimese vaatepunktist, kes sel ajal elas ja kelle tegevus peegeldas omamoodi sihti Eesti Vabariigi sünniks.

 

Täpsem info: www.eays.edu.ee

 

 

 

„Muuseumitöötaja üheks päevaks“ – töövarjupäev

Aeg kokkuleppel. Töötamine koos muuseumi direktori/teaduri või haridusjuhiga, kes tutvustab muuseumitööd. Õpilane saab tööpäeva (või nädala) jooksul läbi teha mitu praktilist ülesannet ja võimalusel (vastavalt kuupäevale) osaleda näituse ja/või mõne muu ürituse korraldamisel. Töövarjupäevale järgneb asutuse töötaja, õpilase ja õpetajaga analüüs-arutelukohtumine.

Teadusetenduse korraldamine

Õpilased koostavad Teadusetenduse kava ning viivad selle Kolme Põrsakese juhendamisel ellu enda koolis/koolides. Õpilastele on kohustuslik ohutuskoolituse läbimine.

Teadusetenduse jaoks valivad õpilased ise kindla teema või teemad, mida soovivad enda kooli teistele õpilastele tutvustada.

Teadustöötoa korraldamine

Õpilased koostavad Teadustöötoa kava ning viivad selle Kolme Põrsakese juhendamisel ellu enda koolis/koolides. Õpilastele on kohustuslik ohutuskoolituse läbimine.

Teadustöötoa jaoks valivad õpilased ise kindla teema või teemad, mida soovivad enda kooli teistele õpilastele tutvustada.

Ökosüsteemi uurimine Terraariumi näitel

Õpilased ehitavad ise Terraariumi ning uurivad, kuidas Terraariumis ökosüsteem tekib. Õpilased valivad ise kolm erinevat ökosüsteemi, kirjeldavad neid ja võrdlevad erinevaid tingimusi antud ökosüsteemide tekkimiseks.

Vibu meisterdamine ning ajaloo uurimine

Õpilased õpivad ise erinevaid vibusid meisterdama ning vibu toimimist füüsikaliselt kirjeldama. Õpilased uurivad ka vibu ja selle kasutamist läbi ajaloo ning tutvustavad seda teistele.

Lennumasina ehitamine Karsummiks

Õpilased kavandavad koos Kolme Põrsakese abiga Lennumasina, mille võimekust testitakse kevadisel Karsummil Tartus. Lennumasina ehitamisele lähenetakse inseneridena - õpilased joonestavad ning planeerivad esmalt lennumasina nii paberil kui ka arvutis. Lennumasina ehitamiseks on võimalik kasutada ka 3D-printimist.

Kõige efektiivsem viis muna kaitsmiseks

Õpilased leiavad kõige efektiivsema viisi muna kaitsmiseks kui see kukutada kuue meetri kõrguselt. Katsetamisel harjutatakse teadusliku meetodi rakendamist. Teadusliku meetodi all mõistetakse meetodit, mille tuumaks on vaatluste või mõõtmiste põhjal hüpoteeside püstitamine, nende põhjal ennustuste tegemine ja ennustuste paikapidavuse kontrollimine korratavate katsete teel. Üldisemalt on teaduslik meetod kindlate teadmiste saamise üldine viis. Toetudes teaduslikule meetodile, omame kaasaegset teaduspõhist maailmavaadet, tunneme loodusseadusi ja oskame maailmas toimuvat seletada teaduslike teooriate abil.

 

Täpsem info: Merili, tel. 7668864, e-post: merili@valgamuuseum.ee