Menüü

Nõukogu

Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks on Valga Muuseumil oma nõukogu.

9.mail 2019.a kinnitas Valga Vallavolikogu Valga Muuseumi uue nõukogu koosseisu:

Kalmer Sarv – Valga Vallavalitsuse asevallavanem – nõukogu esimees;
Esta Mets – Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon;
Virve Tuubel – Eesti Rahva Muuseum;
Ester Kukk – Valga Muuseumisõprade Selts;
Tõnu Reinup - Valga Vallavolikogu esindaja.