Menüü

Uudised

01. juuni. 2020

Loodusmuuseumi fotonäitused 

Alates 3. juunist on muuseumi galeriis võimalik tutvuda kolme Eesti Loodusmuuseumist pärineva fotonäitusega:

Näitus „Liblikate armulukud“ koosneb 12 mikroskoobi abil tehtud fotost kümne liblikaliigi elunditest, sh nii emas- kui isasliblikate genitaalidest, mis avavad entomoloogide liigimääramise tööd. Kui varem määrati liblikaid peamiselt nende tiivakirja järgi, siis 19. sajandi lõpus avastas Eesti teadlane Wilhelm Petersen, et väliselt eristamatutel liblikatel saab vahet teha nende siseehituse, täpsemalt genitaalide järgi. Uus lähenemine aitas arendada liblikate süstemaatikat. Kogutud vaatlustulemuste üldistamine andis aimu aga ka millestki sügavamast – liblikate sugudevahelisest keemilisest kommunikatsioonist, selles osalevate kehaosade ehitusest ja tähtsusest liigitekkel. Liblikad leiavad oma paarilise läbi mitmetasandilise süsteemi, olulist rolli mängivad nii bioloogilised signaalained feromoonid kui suguelundite kujude sobivus ehk nn "lukuprintsiip" – paaritumine on edukas vaid juhul kui emas- ja isasliblikate genitaalid kujult täiuslikult kokku sobivad – nagu lukk ja võti. 

„Kakkude eluring“ tutvustab kaku arengut munast täiskasvanud linnuks händkaku fotode näitel. Fotode autor on Sven Zacek ning üles võetud Tartumaal ajavahemikul 2007-2013. Näitus pärineb Loodusmuuseumi näituselt „Öised tiivulised“.

„Metsanotsu – tõeline siga“ eesmärk on jäädvustada metssea olukord Eestis ja Lätis aafrika seakatkueelsel perioodil, mis on ajalooliselt kõige metssea rohkem periood nendel aladel. Ajakirjaga Loodusesõber ja portaaliga Looduskalender.ee koostöös korraldati Eesti ja Läti ülene fotovõistlus. Välja valiti 29 fotot, mis prinditi A2 formaadis. Fotodel on juures eraldi siltidel isiklikud elamuslood, mis kajastavad metssiga ning tema tegevusjälgi eri aspektides ja eri keskkondades. Fotonäitus oli osa Loodusmuuseumi suuremast väljapanekust „Metsanotsu – tõeline siga“.

Näitus jääb avatuks kuni 5. juulini.

 

08. mai. 2020

Vahakujud läbisid karantiini edukalt ehk Valga Muuseum taas avatud

Koos kõigi teistega jäi 16. märtsil karantiini ka Valga Muuseumis alates 29. veebruarist üleval olnud vahakujude näitus. Nüüd on meil rõõm teatada, et Valga Muuseum on alates esmaspäevast, 11. maist taas avatud ning lisaks püsiekspositsioonile on võimalik vaadata ka vahakujusid.

Muuseum on järgmisel nädalal avatud iga päev (E-L 11-18 ja P 10-15).

Alates 18. maist on muuseum avatud kolmapäevast pühapäevani (K-L 11-18 ja P 10-15).

Muuseumisse tulles tuleb täita Vabariigi Valitsuse poolt esitatud nõudeid, nt korraga ei tohi muuseumi külastada rohkem kui 10 inimest ja täita tuleb 2+2 reeglit jms.

 

16. aprill. 2020

Muuseumi tegemised karantiini ajal

Valga Muuseum on olnud külastajatele suletud alates 16. märtsist. Seoses üle kogu riigi kehtestatud eriolukorraga jäi karantiini ka rahva poolt väga armastatud vahakujude näitus, mida külastas poole kuu jooksul enne eriolukorda ligi 700 huvilist. Näituse kuraatori sõnul rändab näitus vahakujudest edasi Narva muuseumi, millal täpsemalt, selgub peale keerulise aja lõppemist. Valga muuseumi sündmustest jäid ära ka aprilli plaanitud Georg Hellati 150. aastapäeva tähistamine ning LIONS klubi Valga näitus.

Üleriigilist muuseumiööd kavatsetakse tänase seisuga läbi viia 29. augustil, algselt välja kuulutatud 16. mail sündmust ei toimu. Samal päeval augusti lõpus on Eestis varasemalt korraldatud mitmeid toredaid vabaõhuüritusi muinastulede öö raames. Usume, et selleks ajaks on kriisiolukord möödas ning muinastuledes muuseumiöö saab põnev olema.

Traditsiooniline muuseumi pärimuspidu, millega on kaasnenud alati ka loengusarjad, jäävad sel suvel tõenäoliselt ära. Käesoleval aastal soovis muuseumipere tähistada Valga Karskusseltsi 130. aastapäeva sündmusega „Karskusseltsi perelõbu“. Juubelile pühendatud pidu oli esialgu kavandatud 4. juuliks. Kas sündmus ikkagi aset leiab või mitte – selgub siiski lähiajal.

Sündmuste korraldamine läbi paikkonna ajaloo tutvustuse on vaid üks väike osa muuseumitööst. Suurem ja igapäevane töö käib endiselt edasi kriisiolukorra reegleid järgides muuseumi kogude ja uute projektidega. Taotlesime toetust kultuuripärandi valdkonna arendamise taotlusvoorust, et digiteerida fotonegatiive, mida on Valga Muuseumis arvel üle 16 000 säiliku. Infosüsteemi vastuvõtmisel on Sirje Pässi poolt annetatud esemed ning laulu- ja tantsupeo märkide kogu. Inventeerimisel on muuseumi ajaloo ja etnograafia kogud. Suurem kogumistöö on seotud Valga Politseimaja kapitaalremondiga. Hanno Valdmanni ja kompanii abiga kohale tassituna ootab arvele võtmist hunnik ajalugu.

Oleme võimaluste piires parendanud ka ekspositsiooni. Nii on muuseumi nö „küüditatute vagun“ läbi teinud uuenduskuuri, kuhu nüüd külastaja sisse minna saab ja pärast monitori paigaldust  selles kõledas vagunis tõetruult küüditamisprotsessile Eestis kaasa elada võib.

Rõõmu on muuseumiperele valmistanud huviringi noored, kellega tegevus toimub veebipõhiselt. Ühiselt tehakse ettevalmistusi osalemiseks konkursil: „Vana asi uues kuues.“

Kuid see pole veel kõik – suur soov on välja anda muuseumi aastaraamatut. On ju hea aeg uurimiseks, kirjutamiseks ja loominguliseks tööks. Kahjuks on siin raskusi toetuste saamisega. Muuseumi eelarve võimalused on piiratud ning eitav vastus projektile on tulnud Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri osakonnalt. Püüame veel ja loodame, et ka siin leidub võimalus.

Olge hoitud!

Seoses eriolukorraga on kõik Eesti muuseumid kuni 1. maini suletud, kuid muuseum elab ka internetis. https://www.muis.ee/

Valga Muuseumi

Juhiabi-varahoidja Marju Rebane

13. märts. 2020

Muuseum on suletud 1. maini

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on muuseum suletud 1. maini. 

To prevent the spread of coronavirus, museum is closed til 1st of May. 

 

 

09. märts. 2020

Valga Muuseum pakub tööd võimekale haridus- ja projektijuhile

Eeldame

* kõrgharidust, eelistavalt pedagoogika, noorsootöö või huvijuht-loovtegevuse õpetajaerialal;
* üldteadmisi pärimuskultuurist ja ajaloost ning huvi muuseumitöö vastu;
* loovust, ettevõtlikkust, algatus- ja innustamisvõimet uute lahenduste väljatöötamisel;
* kohusetundlikkust ja usaldusväärsust;
* laste ja noortega töötamise kogemust;
* eesti keel valdamist kõrgtasemel;
* inglise keele valdamist kõnes ja kirjas;
* vene keele valdamist kõnes;
* väga head suhtlemis-, läbirääkimis- ja koostööoskust;
* projektide algatamise, kirjutamise ja juhtimise võimekust;
* tööülesannete täitmiseks vajalike  arvutiprogrammide kasutamise oskust;

Peamised ülesanded

* muuseumi haridusprogrammide, pedagoogiliste ürituste ja muude sündmuste algatamine, ettevalmistamine, läbiviimine ning sellega seonduvate projektide juhtimine ja aruandlus;
* õppematerjalide koostamine ja ettevalmistamine (esitlused, töölehed, esemelised materjalid, töötubade materjalid jms);
* koostöövõrgustiku kujundamine ning partnerite kaasamine Valga Muuseumi haridustegevusse ja muudesse sündmustesse;
* muuseumi tegevusi kajastava info edastamine erinevate infokanalite kaudu (meedia, kultuurikalendrid, kodulehed, FB jmt);

Muuseum pakub

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
* meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi;
* kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;
* koolitus- ja arenguvõimalusi;
* puhkust 35 kalendripäeva;

Lisainfo

Kandideerimiseks palume hiljemalt 13. aprill 2020 saata aadressile muuseum@valgamuuseum.ee aadressile järgmised dokumendid:

* CV;
* motivatsioonikiri

26. veebruar. 2020

Näitus "Hälli kiigutaja" Rõngus

Näitus “Hälli kiigutaja” tutvustab eestlaste sünnilugusid.

Iga rahva püsimise tagab häll. Riigi loomisele ja püsimisele annavadtähenduse pere, suguvõsa ja rahva hälli eest hoolitsemine. Näitus toob vaatajateni läbilõike Eesti rahva sünnilugudest, lastele lauldud regilauludest, beebiriietest ja hällidest. Eksponaadid pärinevad viimasest sajandist, keskendudes ajas muutuvatele arusaamadele sünnitusest ja lastekasvatamisest. Eksponaatideks on Valga Muuseumis, Eesti Rahva Muuseumis ja teistes väikemuuseumides olevad esemed – titeriided, -tekid, hällid. Neid täiendab emotsionaalne sõnaline materjal videol ja helikandjatel, mälestused paberil ja fotod. Kajastatud on eri põlvkondade sünnilugusid, jõudes välja kaasaega. Üle-Eestilisele materjalile lisaks on mitmed mälestused ja fotod pärit Rõngu ja Elva piirkonna inimestelt.

“Hälli kiigutaja” näitus avatakse pidulikult 21.02 algusega kell 16.00 Rõngu rahvamaja väikeses saalis.

Toimub lühike eeskava, sõnavõtud ja näituse tutvustus.

Näitus jääb huvilistele avatuks kuni 04.04 Rõngu rahvamaja lahtiolekuaegadel.

26. veebruar. 2020

Märtsis on muuseum avatud ka pühapäeviti!

Seoses vahakujude näitusega 29.02-31.03 on Valga Muuseum avatud tavapärasest veidi erinevatele aegadel. 

Perioodil 29.02-31.03 on muuseum avatud: 

Teisipäevast reedeni kell 11-18
Laupäev-pühapäev kell 11-17

Olete ootatud näitust ja muuseumi külastama! 

Rohkem infot vahakujude näituse kohta: http://valgamuuseum.ee/et/muuseum/kalender/2020-02-29/naitus-maailma-ajalugu-vahakujudes/

28. jaanuar. 2020

Peeter Toominga näitus on avatud 30. jaanuarini

Fotonäitus "Mees valgel hobusel - Peeter Tooming 80" on viimast päeva külalistele avatud neljapäeval 30. jaanuaril.

Vabandame külaliste ees, kes plaanisid näitus külastada 31. jaanuaril või 1. veebruaril. 

 

17. jaanuar. 2020

Muuseumide aastaauhindade otseülekanne 24.jaanuaril

24. jaanuaril kell 10.30-16.30 saad Postimehe vahendusel vaadata otseülekannet Eesti muuseumide aastakonverentsist, mis toimub 24. jaanuaril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Otseülekande link: https://heureka.postimees.ee/6874023/otse-eesti-muuseumide-aastakonverents

Konverentsi ja gala ajakava: 

https://heureka.postimees.ee/6874110/otseulekanne-eesti-muuseumide-aastaauhinnad-2019

06. detsember. 2019

Muuseumi lahtiolekuajad pühade ajal

Muuseum on suletud 23.-26. detsember (k.a) ja 30.detsember-1. jaanuar (k.a). 


Uudiste arhiiv