Menüü

Kogud

Valga Muuseumi kogudesse kuulub 69351 museaali, sealhulgas

  • ajalookogus 4760
  • etnograafiakogus 1328
  • arheoloogiakogus 3721
  • numismaatikakogus 1716
  • botaanikakogus 161
  • arhiivkogus 17960
  • geoloogiakogus 49
  • fotokogus 39369
  • kunstikogus 159
  • zooloogiakogus 174

Valga Muuseumi kogud Eesti muuseumide veebiväravas (MuIS)

 


Uurijatel tuleb Valga Muuseumi fondidega tutvumiseks tulla koha peale. Kartoteegi alusel aitame leida uurijat huvitava materjali. Fondimaterjalide väljatoomiseks uurijatele tuleb registreeruda kolm tööpäeva varem telefonil 7668868 või e-postiga priit@valgamuuseum.ee. Eelnevalt soovitame tutvuda Valga Muuseumi kogude kasutamise korraga

Museaalide väljastamine, kopeerimine, skaneerimine, pildistamine ja väljaannetes kasutamine on tasuline. Palume eelnevalt tutvuda hinnakirjaga.