Menüü

Muuseumitunnid

2020/2021

Ootame õpilasi osalema Valga Muuseumi haridusprogrammis. Pakume hooajalisi ning jooksvalt tellitavaid muuseumitunde, mis tutvustavad Valgamaa ja Eesti ajalugu, loodust ning kultuuripärandit. Väga oodatud on ka kõik ettepanekud uute programmide loomiseks ja hetkel pakutavate täiendamiseks.

Grupi suuruseks on maksimaalselt 25 õpilast. Tundidesse palume registreerida vähemalt 5 tööpäeva varem. Täpsem informatsioon ja tellimine e-posti aadressil: margit@valgamuuseum.ee.

Programmi läbima ootame õpilasi koos saatva õpetajaga. Hind 2€/õpilane.

 


"Ma pole külaline, ma elan siin" kuraatoritund (võimalik klassiga kaasas oleva õpetaja poolt juhendite-töölehtede abil iseseisvalt läbi viia)

Sihtgrupp: algklassid, põhikool
Kestus: 60-90 min

Näitus tutvustab erinevaid linnaloodusega seotud teemasid: linnade kujunemine, arenemine ja keskkonnaprobleemid; linn kui tehiskooslus; loomade ja taimede elutingimused linnas; erinevad elupaigad: aiad, pargid, kalmistud, alleed, looduslikud ja ehisveekogud; looma- ja taimeliikide suhtumine inimtegevusse ehk hemeroobsus. Saab tutvuda linnaelanike registriga ning mängida erinevaid mänge. Märka loodust ja hooli temast! 

Külastus on tasuta. Grupiga tulles registreeri muuseum@valgamuuseum.ee

 


Näituse "Plekist plastini: sõjakiivri areng 20.sajandil" KURAATORITUNNID (jaanuar-veebruar)

VÕIMALIK TELLIDA KA VEEBITUND!

Juhendaja: Aare Nõmm

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: tutvustatakse kõige tähtsamad esimeses maailmasõjas esile kerkinud kiivritüüpe ning nende erinevaid modifikatsioone ja arendusi, mis katsid sõdurite päid ka teises maailmasõjas ning hiljem. Saab kuulata põnevaid lugusid ning kiivreid pähe proovida.

 


Talvised meisterdamistunnid

Sihtgrupp: lasteaialapsed (vanuses 5-7 aastat) ja algklassid
Kestus: 45-60 minutit

Sisu: Arendame lapse käelist tegevust, meisterdades talvise puu ja metslooma.

Tunnid toimuvad 11.-22. jaanuaril algusega kell 9.30 ja 10.45. Kokkuleppel saab tulla ka teistel aegadel. Registreerimiseks kirjuta margit@valgamuuseum.ee

 


Näituse "Pühakiri - käsikirjast emakeelse piiblini" KURAATORITUNNID 

Juhendaja Vallo Ehasalu.

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Huvi korral kirjutada margit@valgamuuseum.ee

 


Jõuluprogramm

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja algklassid
Kestus: 90 minutit

Programmi sisu: räägime vanadest jõulukommetest, mängime, meisterdame.

 

Tunnid toimuvad 7.-11.detsembril algusega kell 10.00 ja 12.00. Registreerimiseks kirjuta margit@valgamuuseum.ee

 


Muuseumis on vahva!

Sihtgrupp: lasteaiarühmad (lapsed vanuses 2 - 6 a) ja 1. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: muuseumitund põnevate vahepaladega - lapsed tutvuvad muuseumiga läbi mängude ja aktiivse tegevuse, osalejad mõistavad, kuidas muuseumis kui avalikus ruumis käituda, areneb koostöö- ja kuulamisoskus. Laps kuulab ja mängib kaasa. Tähelepanumängus kontrollitakse saadud uusi teadmisi.

 


Linaluu heategu (oktoober-november)

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja algklassid
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Kuulame eesti muinasjuttu ning õpime tundma vanu töövõtteid ning esemeid. Arutleme linataime tähtsuse üle inimeste elus.

 


Ajalooallikad - mis need on?

Sihtgrupp: 5. - 6. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: õpitakse tundma erinevaid ajalooallikaid ning muuseumi kui kohta, kus neid säilitatakse. Tunnis näidatakse ka mõningaid huvitavamaid eksponaate Valga Muuseumi kogudest. Õpilased osalevad otsimismängus, kus nad peavad muuseumi püsiekspositsioonist üles otsima etteantud museaalid ja vastama mõnele lisaküsimusele. 

 


Valga kui raudteelinn

Sihtgrupp: 8. - 9. klass, sobilik ka gümnaasiumiastmele
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: tunnis jälgitakse Valga linna arengut 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul. Vähemal määral tuleb juttu ka Eesti linnade üldisest arengust antud perioodil. Tutvustatakse Eesti kitsarööpmelist raudteevõrku. Tunni teisel poolel diskuteerime raudteede olukorra üle tänases Eestis. Tunni lõpetuseks täidavad õpilased töölehe ja esitavad selle oma õpetajale.

 


Talurahva tööriistad

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, sobib kasutada ka meeldetuletuseks gümnaasiumiastmele.
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: õpime tundma vanu tööriistu, neid kirjeldama ning vanust määrama. Täidame töölehe.

 


Elu-olu Valgas Saksa okupatsiooni ajal 1941 – 1944

Sihtgrupp: 9. klass, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Tunnis tutvume tavalise inimese toimetulekuga raskeil sõja-aastail. Jälgitakse, kuivõrd jõudis otsene sõjategevus Valga linna ja maakonda, millised piirangud siin sisse seati, kuidas Saksa sõdurid suhtusid tavalistesse kohalikesse inimestesse ja kuidas viimased jällegi neid vastu võtsid jne. Tunnis näidatakse ka sõja-aastatest pärinevaid tarbeesemeid Valga Muuseumi kogudest. Tunni lõpus täidame töölehe.

 


Raha paneb rattad käima

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Ülevaade panganduse tekkest Valgamaal ja Valga pankadest. 

 


Paju lahing (jaanuar-veebruar)

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: räägime Eesti ühest kuulsamast lahingust ja väejuht Julius Kuperjanovist.

 


Lapsed - elu enne ja nüüd​

Sihtgrupp: 1.-9. klass
Kestus: 60 minutit

Tunni sisu: Õpilased saavad ettekujutuse lapsepõlvest, samuti laste rolli ning elu-olu muutumisest 120 aasta jooksul. Teemadeks laste kohustused ja võimalused taluelu ajastul, laste hoidmise harjumuste muutumine ajas, muutused riietuse ja hügieeni valdkonnas, nõukogudeaegsed peretraditsioonid. Laulame ühiselt vanematüübilist hällilaulu ning arutleme gruppides laste ja noorte otsustusvõimaluste üle tänapäeval.

 


Igaühel oma kodu

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja 1. klass
Kestus: 90 minutit

Tunni sisu: Loodusprogrammis saavad lapsed läbi mängude teadmisi Valgamaal elavatest loomadest. Õpitakse tundma tähtsamate loomarühmade esindajaid: metsasitikas, tiigikonn, arusisalik, nastik, mäger, põder, rebane jt. 

Programmi kestel kuulavad lapsed huvitavaid lugusid loomadest, saavad katsuda loomanahku, kaaluda põdrasarve, nuputada magnettahvli maastikupildi järgi, kus on loomade kodud, ja mängida.