Menüü

Näitus "Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha?"

03
aprill
kuni 03. mai

Näitus “Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha?” on osa kollektiivsest loomingulisest uurimusest “Sada Paplit”, mis leiab aset Valgas, ja mille raames toimuvad kunstinäitused ja kunstnike residentuurid. Näitus keskendub piirilinna identiteediloomele ja toob kokku nii linna seest kui väljastpoolt avanevad perspektiivid. Ajal, mil ehitatakse Valgat ja Valkat ühendavat keskväljakut, on põhjust mõelda, kas ühendatud linna idee võiks realiseeruda ka teistes kontekstides – inimsuhetes, institutsioonides, üldises elukorralduses. Globaalne kapital juhib nii piiridest vabanemise kui ka uute piiride tekkimise protsesse. Kunstis peitub potentsiaal autonoomsuseks globaalse kapitali suhtes. Seetõttu kutsub näitus inimesi üles mõtlema ühendatud linnale just loomingulisi võimalusi kasutades, sekkudes, ise tegutsedes.

Valga Muuseumis toimuv näitus on osa kolmest näitusest koosnevast triloogiast. Näitusega “Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha?” samaaegselt avab oma uksed täiesti uus näitusepind Valgas – Brīvības galerija, asukohaga Vabaduse 14. Esialgu pool aastat kestva galeriiprogrammi juhatab sisse Alexei Gordini soolonäitus “Veider tunne”, mis räägib kunstniku ebastabiilsest asendist professionaalse kaasaegse kunsti ja kunstituru mõjusfääris. Brīvības galerija tervikuna esitab retoorilise küsimuse, kas tulevane ühendlinn Valgka vajab kunstiloomingut. 11. aprillil saabub Valka kunstnik ja kodanikuaktivist Michael Kurzwelly ning avab Valga Kultuurikeskuses näituse, mis tutvustab tema pikaaegset ühendlinna initsiatiivi “Slubfurt”, mis moodustub Saksa-Poola piirilinnast Frankfurt Oder/Slubice. See Valga/Valkaga sarnanev linn ning samuti Slubfurti projekt võivad inspireerida ka Valga/Valka inimesi – seetõttu resideerub Kurzwelly kohapeal üle kahe nädala ning korraldab avalikke arutelusid ja seminare.

Näitust toetab Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse EV100 kunstiprogramm “Rändajad ja kohanejad – kogukondade lood üle Eesti”. 

Rohkem infot: 

Tanel Rander, näituse kuraator, tel 56 67 87 29

WHAT DO YOU SEE? WHAT WOULD YOU LIKE TO SEE?

Exhibition in Valga Museum gallery

Participants: Eva Labotkin, Evi Pärn, Henn Soopalu, Hoi Yee Cheung, Jaana Kokko, Jennifer Jackson, Oskar Öhrling, Tamara Istanbouli, Tanel Rander, Uldis Muizarajs

Curator: Tanel Rander

The exhibition “What do you see? What would you like to see?” is part of the collective artistic research “100 poplars” that is based on exhibitions, events and artist residencies in Valga. The exhibition is focused on identity creation and brings together perspectives and viewpoints of locals and outsiders. During the time of construction of the new central square that would unite Valga and Valka it is appropriate to think about developing the idea of the united city also in other contexts – in human relations, institutions, general mode of life. The global capital abolishes borders and generates the new ones. Art, in the other hand, has potential for autonomy in respect of the global capital. Therefore this exhibition calls up people to think of a united city by using artistic approach, intervention and activism.

“What do you see? What would you like to see?” is part of the trilogy, comprised of three exhibitions in three different locations. Simultaneously with this show a brand new art space – Brīvības galerija, located in Vabaduse 14, Valga (30 meters from the museum) – will open its doors to present Alexei Gordin's solo show “Weird feeling”. Gordin's exhibition speaks of an unstable position that artists have under the influence of contemporary art and art market. Brīvības galerija itself is an art project and brings up a rhetorical question – would the united city Valgka need an art gallery? Besides this, the third exhibition will be opened in the middle of April. On 11th of April German/Polish artist and activist Michael Kurzwelly will open his exhibition in Valga Cultural Center. The show introduces his continuous initiative “Slubfurt” that is based in Frankfurt Oder/Slubice, located at the German-Polish border. Slubfurt as a united city might inspire the people of Valga/Valka in working out a united city, therefore local people are called to join public workshops and discussions during Kurzwelly's 3 week residency.

The exhibition is supported by Center for Contemporary Arts Estonia and their Estonia 100 art program “Comers, Goers and Stayers – the histories of Estonian communities”.

More info: Tanel Rander, curator, phone: +372 56 67 87 29, e-mail: tanelr@hotmail.com

Ava ostukorv