Menüü

Nõukogu

Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks on Valga Muuseumil oma nõukogu.

30. aprilli 2021.a korraldusega nr 163 kinnitas Valga Vallavalitsus Valga Muuseumi uue nõukogu koosseisu:

Kalev Härk – Valga Vallavalitsuse esindaja – nõukogu esimees;
Esta Mets – Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon;
Virve Tuubel – Eesti Rahva Muuseum;
Ester Kukk – Valga Muuseumisõprade Selts;
Tõnu Reinup – Valga Vallavolikogu esindaja.

Ava ostukorv