Menüü

Nõukogu

Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks on Valga Muuseumil oma nõukogu.

23.aprilli 2020.a korraldusega nr 138 kinnitas Valga Vallavolikogu Valga Muuseumi uue nõukogu koosseisu:

Karl Kirt – Valga Vallavalitsuse asevallavanem – nõukogu esimees;
Esta Mets – Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon;
Virve Tuubel – Eesti Rahva Muuseum;
Ester Kukk – Valga Muuseumisõprade Selts;
Tõnu Reinup – Valga Vallavolikogu esindaja.