Menüü

Valga Lõvidega maja

Noorteprojekt "Valga Lõvidega maja"

 

Tänavune, 2020. aasta on Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud digikultuuriaastaks. Aasta eesmärgiks on, et uued põlvkonnad võtaksid omaks meie oma elava kultuuri ja pärandi ning digilahendused oleksid sellele toeks.

Valga avatud noortekeskus, muuseum ja keskraamatukogu tähistavad digikultuuriaastat ühisprojektiga „Valga Lõvidega maja“. Projekti rahastavad Kultuuriministeerium ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ning on suunatud 12-26aastastele noortele. Projekti eesmärgiks on noortele muuseumi ja raamatukogu kogude tutvustamine ning nende kaasamine  sündmuste korraldamisse ja koduloo jäädvustamisse.

Projekti tegevustena korraldame erinevaid töötubasid, mille tulemusena valmib kodulugu ning kultuuripärandit tutvustav videoklipp, nö. virtuaalne näitus Valga Lõvidega majast.

 

TÖÖTUBADE AJAKAVA:

15.07 Koduloo-uurimine

18.08 Muuseumide infosüsteem MuIS ja digiteerimine

26.08 Raamatukogudest info otsimine

16.09 Avalik esinemine

30.09 Heli salvestamine

16.10 Video monteerimine

 

Valminud video:

 

 

 

     

Ava ostukorv