Menüü

Kogud

Valga Muuseumi kogudesse kuulub 78875 museaali, sealhulgas

  • ajalookogus 4811
  • etnograafiakogus 1328
  • arheoloogiakogus 12822
  • numismaatikakogus 1718
  • botaanikakogus 161
  • arhiivkogus 17960
  • geoloogiakogus 49
  • fotokogus 39714
  • kunstikogus 217
  • zooloogiakogus 175

Valga Muuseumi kogud Eesti muuseumide veebiväravas (MuIS)

 


Uurijatel tuleb Valga Muuseumi fondidega tutvumiseks tulla koha peale. Kartoteegi alusel aitame leida uurijat huvitava materjali. Fondimaterjalide väljatoomiseks uurijatele tuleb registreeruda kolm tööpäeva varem telefonil 7668868 või e-postiga priit@valgamuuseum.ee. Eelnevalt soovitame tutvuda Valga Muuseumi kogude kasutamise korraga.

Museaalide väljastamine, kopeerimine, skaneerimine, pildistamine ja väljaannetes kasutamine on tasuline. Palume eelnevalt tutvuda hinnakirjaga.

Ava ostukorv